Fakta om MBSR mindfulness

Mindfulness er evnen til at registrere og neutralt iagttage tanker, følelser og kropslige fornemmelser samt sanseindtryk fra omgivelserne uden forsøg på flugt eller undgåelse og uden at forholde sig kritisk og vurderende til dem. Essensen i mindfulness er en medfølende opmærksomhedsindstilling, der i modsætning til fysisk træning kan udvikles og forbedres livslangt.

Omfattende videnskabelige forsøg på universitetshospitalet UMASS i Massachusetts i USA og Aarhus Universitet i MBSR (Mindfulness-Baseret-Stress-Mindfulness) har bevist, at MBSR-mindfulness virker stressreducerende. Undersøgelserne har også påvist, at MBSR nedsætter symptomer på stress, angst og depression. Derudover er der beviser for at MBSR har en positiv effekt på en række sygdomme som er relaterede til immumsystemet.

Kombinationen af Hatha-yoga øvelser og mindfulness styrker kroppen og sindet på samme tid. Hatha-yoga er basale yoga-øvelser, hvor man træner bevidst nærvær i kroppen - på den måde sættes sindet og hjernen "på stand-by" og fokus rettes mod kroppen via åndedrættet. 

Der afholdes løbende MBSR-kurser. Du kan følge kurserne under menupunktet: http://www.c-c-m.dk/kurser-og-foredrag/aktuelle-kurser