Lederudvikling

Tidligere var en dygtig leder kendetegnet ved at være faglig dygtig og altvidende inden for et bestemt fagområde. I det postmoderne samfund - som vi lever midt i - er der stor fokus på individualitet og personlig udvikling. Det sætter også krav til lederen, hvor der er behov for ledelse med udgangspunkt i det enkelte menneske.

Fokus for lederen i det moderne samfund er at få det enkelte menneske til at trives og til at fungere optimalt i forhold til egne styrker og i samarbejdet med andre. Den moderne leder skal være klædt på at til at få øje det enkelte menneskes kompetencer og ressourcer. Derfor er det vigtigst at få værktøjer til at få skabt dette overblik og til at få de personlige ressourcer sat i spil. Værktøjer til kommunikation er et afgørende element i processen.

Når jeg arbejder med lederudvikling sammensættes kurserne med udgangspunkt i behovet for den enkelte gruppe eller afdeling. 

personlig udvikling