Private referencer

Hanne Laursen fra Brønderslev

Bruger nu værktøjerne hver dag

Louise Møller fra Sæby

Mindfulness gav ro i hele familien

Michael Møller fra Sæby

Forløbet gav ro i sindet

Pia Bang fra Frederikshavn

Lærte at accept er vigtigt