Organisationsudvikling

Organisationsudvikling

Alle afdelinger eller organisationer er i udvikling. Nogle i en styret proces mens andre udviklingsprocesser foregår mere tilfældigt. Vækst og udvikling er vigtige parameter for at have en sund og effektiv afdeling. Uden fælles mål driver tingene i forskellige retninger. 

Det er vigtigt at samle input fra kunder, ledelse og medarbejdere, når en strategi eller en udviklingsproces sættes i søen. Engagement og samling af viden gør en stor forskel, når der arbejdes med målsætning og efterfølgende målstyring. Det er også vigtigt at holde ressourcer og kompentencer op mod målene, for at afdække om de rigtige kompetencer er tilstede - ellers må de udvikles.

Vi arbejder værdibaseret i udviklingsprocesserne. Trivsel er en vigtig parameter og anbefalingen er at tage denne vinkel med i processen. De fleste medarbejdere går på arbejde for at føle, at de gør en meningsfyldt forskel hver dag. Når det sker, vil der typisk være højt engagement, performance og kundefokus i organisationen.  

Kontakt os og hør om vores arbejde med udvikling i din afdeling eller organisation.